Çoklu Para Birimi Dönüşümünde TcmbCurrency Geminin Kullanımı

Published on:

Rails’da Çoklu para birimi dönüşümü (Multi Currency) için geliştirilmiş olan money gem ve money-rails gem‘i ni kullanırken geçmişe yönelik dönüşüm yapma sıkıntısı ve oranları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası‘ndan kur almak amacıyla google-currency gem‘ini uyarlanmıştır. Bu gem ile Merkez Bankası’ndaki 20’ye yakın para birimi ile dönüşümü Money gemi altyapısıyla kullanabilirsiniz.

Öncelikle gemfile’ımıza money-rails ve tcmb_currency gemlerini ekliyoruz

gem 'money-rails'
gem 'tcmb_currency', :git => 'git://github.com/lab2023/tcmb_currency.git'

ve ardından bundle install komutunu çalıştırarak gemleri projeye dahil ediyoruz. Gemler yüklenip, projeye dahil edildikten sonra terminalden

$ rails g tcmb_currency:initializer
$ rails g tcmb_currency:migration
$ rake db:migrate

komutlarını çalıştırıp initializer dosyasını ve database tablolarını oluşturuyoruz.

Read on →

Devise Gem Ile Facebook Authorization Kullanımı

Published on:
Tags: omniauth

Bunun için öncelikle ‘omniauth-facebook’ gemine ihtiyacımız var;

gem 'omniauth-facebook'

gem file’ımıza gemimizi ekledikten sonra ‘bundle-install’ komutunu veriyoruz ve gem projeye dahil ettikten sonra ayarlarımızı yapmaya hazırız.

Öncelikle Facebook Developers üzerinden bir api-key alıyoruz. ve devise initilializerina bu api keyi giriyoruz

config/initializers/devise.rb
1
2
require "omniauth-facebook"
config.omniauth :facebook, 'XXXXXX', 'YYYYYYY'
Bu işlemden sonra istek başarılı olursa User tablomuzda tutlacak Facebook provider id için bir migration oluştruyoruz. Read on →