Tolk & Wice_grid Çakışması Çözümü

I18n dil dosyalarını bir web arayüzünden değiştirebilme imkanı sağlayan tolk gemini, sisteminizde wice_grid gemi ile birlikte kullanmaya çalıştığımızda ‘undefined method’ hatası alıyoruz. bunun nedeni tolk geminin kendi sayfalarını listelemek için will_paginate, wice_grid’in ise kaminari kullanması.

2 gemin methodları çakıştığı için sistemimiz çöküyordu. Projenin bu aşamasından sonra wice_grid’den vazgeçilemeyeceği için methodlara alias atamak ta işe yaramayınca tolk geminin güncel sürümünü kaminari’ye uyumlu hale getirelim dedik. Kaminari ile uyumlu güncel tolk gemine buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanım için öncelikle gemfile’ımıza

gem 'tolk', git: 'git@github.com:hamitturkukaya/tolk.git'

gemimizi ekleyip, bundle install’la kurup projeye dahil ediyoruz. ardından gemimizin gerekli dosyaları ve migrationları oluşturabilmesi için

$ rake tolk:setup
$ rake db:migrate

komutlarını çalıştırıyoruz. Bu işlemden sonra

$ rake tolk:setup

komutuyla birincil dil dosyasındaki verileri tarayıp tolk geminin kullandığı tablolara kaydediyoruz. Eğer diğer dil dosyalarınızda da verileriniz varsa

$ rake tolk:import

komutuyla onları da içeri aktarabilirsiniz.

Artık geriye kalan tek iş /tolk adresine girip dil dosyalarımızı düzenledikten sonra Apply changes diyerek .yml dosyalarımızı güncellemek.

Comments